ph-200l-thiet-bi-do doi-toc-do-hans-schmidt-vietnam.png

PH-200L Thiết bị đo đổi tốc độ Hans-Schmidt Vietnam

Tên: PH-200L Hans-Schmidt Vietnam

Model : PH-200L

Nhà sản xuất : Hans-Schmidt Vietnam

Đại lý phân phối: Song Thành Công

 
Model: ZD2-30
tension meter hand held type
3-30cN
Note: Schmidt calib material: PA: 0.12 mm Ø – if customer want to clib a different material they should send their own sample to factory themselves
Hans-Schmidt
Model: PH-200L
CD 6 – 99999 rpm
Hand-held tachometer for non-contact measuring of revolution of engines, shafts etc.
Hans-Schmidt
Model: NSS 16.10.16 (108923000)
Flexible Coupling
Miki-Pulley
Model: AK-125-AN-19N
(100071200)
Belt-type Stepless Speed Changer Units
Miki-Pulley

Truy cập Fanpage để theo dõi tin tức hằng ngày

AK-140-MAT-24N Bộ chuyển đổi tốc độ Miki-Pulley Vietnam

AK-125-AN-19N Khớp nối Miki-Pulley Vietnam

NSS 16.10.16 Khớp nối Miki-Pulley Vietnam

PH-200L Thiết bị đo đổi tốc độ Hans-Schmidt Vietnam

NGUYỄN VĂN TÚ

PHONE: 035 964 3939 (ZALO)

EMAIL: vantu@songthanhcong.com

Cung cấp sản phẩm chính hãng, giá cạnh tranh !