bo-truyen-dong-iqtf50-f10-b4-rotork.png

Rotork Vietnam, Bộ truyền động IQTF50 F10 B4 Rotork

IQTF - Full-turn

Thiết bị truyền động điều biến điện IQTF có khả năng đa lượt, đầu ra tăng, đầu ra tuyến tính và đầu ra quay trực tiếp. Bao gồm các đầu vào điều khiển chuyển mạch nhanh đặc biệt để điều khiển có dây.

Cung cấp điện:
3 pha
1 pha
DC
Loại thiết bị truyền động:
Hết lượt
Nhiệm vụ cô lập / điều tiết và nhiệm vụ điều độ
Chu kỳ nhiệm vụ:
Lên đến 1.800 lần bắt đầu mỗi giờ
S4 / Lớp C
Phạm vi mô-men xoắn:
A = Dải mô-men xoắn 20 đến 250 Nm (14,8 đến 184,5 lbf.ft)
B = Dải mô-men xoắn 20 đến 3.000 Nm (14,8 đến 2,214 lbf.ft)
L = Phạm vi lực đẩy 7,5 đến 75,8 kN (1,693 đến 17,036 lbf)

100% UK Origin

Rotork Vietnam

Model: IQTF50 F10 B4
 [IP68] 400/3/50 (-30 +70 °C)
 Actuator
 Wiring Diagram: 300B0000