thiet-bi-chuyen-mach-cong-nghiep-13.png

 

Moxa Vietnam, STC Vietnam Autho, Song Thành Công Đại Lý Bộ chuyển mạch POE (loại quản lý, cấu hình 3 bước, cắm và chạy)
Model: EDS-408A-MM-SC-T
Ethernet switches
Moxa Vietnam, STC Vietnam Autho, Song Thành Công Đại Lý Bộ chuyển mạch POE (loại quản lý, cấu hình 3 bước, cắm và chạy)
Model: EDS-405A-MM-SC-T
Ethernet switches
Moxa Vietnam, STC Vietnam Autho, Song Thành Công Đại Lý Model: EDR-810-2GSFP
Industrial Secure Router Switch with 8 10/100BaseT(X) ports, 2 1000BaseSFP slots, 1 WAN, Firewall/NAT, -10 to 60°C
Moxa Vietnam, STC Vietnam Autho, Song Thành Công Đại Lý Bộ chuyển mạch (loại quản lý, cấu hình 3 bước, cắm và chạy)
Model: EDS-405A-MM-SC
Entry-level managed Ethernet switch with 3 10/100BaseT(X) ports, and 2 100BaseFX multi-mode ports with SC connectors, 0 to 60°C operating temperature
Moxa Vietnam, STC Vietnam Autho, Song Thành Công Đại Lý Bộ chuyển mạch (loại quản lý, cấu hình 3 bước, cắm và chạy)
Model: EDS-408A-MM-SC
Entry-level managed Ethernet switch with 6 10/100BaseT(X) ports, and 2 100BaseFX multi-mode ports with SC connectors, 0 to 60°C operating temperature
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: 97062
Model: ASK 103.41 1000/5A 15VA Kl.1
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: 97063
Model: ASK 103.41 1200/5A 10VA Kl.1
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: 97064
Model: ASK 103.41 1200/5A 15VA Kl.1
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: 97065
Model: ASK 103.41 1250/5A 10VA Kl.1
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: 97066
Model: ASK 103.41 1250/5A 15VA Kl.1
Dold Vietnam Article Number: 0057938
KE4196.29/B00
Dold Vietnam Article Number: 0057939
LG3096.18/300 AC230-240V
Dold Vietnam Article Number: 0057940
LG3096.48 DC24V
Dold Vietnam Article Number: 0057941
LG3096.48PC DC24V
Dold Vietnam Article Number: 0057942
LG3096.48PC/304 AC230-240V
Leuze VietNam LS 72/4 E-L
Part no.:50018612
Leuze VietNam LS 72 E.2,3000
Part no.:50006786
Leuze VietNam LS 748 E,3000
Part no.:50011481
Leuze VietNam VT100-700.02
Part no.:50107461
Leuze VietNam VR100-700/HD.02
Part no.:50107462
MTS Sensor VietNam RHM1100MP101S1G6100
MTS Sensor VietNam RHM0820MP151S1G6100
MTS Sensor VietNam GHM1100MD601A0
MTS Sensor VietNam RFM2530MD531P102
MTS Sensor VietNam RHM0080MP031S1B2100
Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho M-6200
Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho M-6201
Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho M-7001
Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho M-7002
Moxa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho M-7804
Univer VietNam J16A330300A
Univer VietNam J16A330300AK
Univer VietNam J16A330350A
Univer VietNam J16A330350AK
Univer VietNam J16A330400A
Bihl+Wiedemann Vietnam, STC VietNam BWU3682
Bihl+Wiedemann Vietnam, STC VietNam BWU2767
Bihl+Wiedemann Vietnam, STC VietNam BWU3375
Bihl+Wiedemann Vietnam, STC VietNam BWU2487
Bihl+Wiedemann Vietnam, STC VietNam BWU3032
Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam Cable CL50
Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam Load limiting valve SW90N
Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam Pressure regulator PRO/PROH
Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam Double angle fitting RDA for tanks
Watts Vietnam, Engineering plumbing Watts VietNam, STC VietNam Foot valve VFU
Bar Vietnam, Bar STC VietNam, STC VietNam Pump mixing valve unit PASM for radiant heating
Bar Vietnam, Bar STC VietNam, STC VietNam Pump mixing valve unit FlowBox HKM8180 for radiant heating
Bar Vietnam, Bar STC VietNam, STC VietNam Pump mixing valve unit HKF8180
Bar Vietnam, Bar STC VietNam, STC VietNam Pump mixing valve unit FBC-HC8180
Bar Vietnam, Bar STC VietNam, STC VietNam Pump unit WattMix with 2 pumps for wall hanged gas boiler connection
Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho HLT63/4T/Z20
Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho NLT80/4T/Z20
Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho HLT80/4T/Z20
Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho NLT100/4T/Z20
Sontheimer Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho HLT100/4T/Z20

Aqualytic Vietnam, GEA Vietnam, Enerpac Vietnam, Metso Automation Vietnam, Bollfilter Vietnam, Mac Vietnam, Turner Designs Hydrocarbon Instruments Vietnam, Elreg Vietnam, NSD Vietnam, BD Sensor Vietnam, Manometer Vietnam, Delta Vietnam, Ohaus Vietnam, SDPC Vietnam, Diell Vietnam, Sun Automatic Vietnam, Krom Schroder Vietnam, Masibus Vietnam, Flowser Ve-Gestra Vietnam, Wachendorff Vietnam, Brunskabel Vietnam, Ersce Vietnam, Ebro-Armaturen Vietnam, Releco-Comat Vietnam, Seitz Siko Techlong Vietnam, Allpoints Vietnam, Shinho System Vietnam, Anritsu Vietnam, Mikro Vietnam, Matsushita Vietnam, Z-Tide Valve Vietnam, E-Star Power Vietnam, Keyence Vietnam, Electroswitch Vietnam