thiet-bi-chuyen-mach-cong-nghiep-4.png

 

 

MOXA Vietnam - STC Vietnam Autho EDS-205A-S-SC
MOXA Vietnam - STC Vietnam Autho EDS-208A
MOXA Vietnam - STC Vietnam Autho EDS-405A-MM-ST
MOXA Vietnam - STC Vietnam Autho EDS-408A-MM-SC
MOXA Vietnam - STC Vietnam Autho EDS-408A
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: S50-270BG
Model: SASK 61.10 1250/5A 7,5VA Kl.10P15
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: S50-270BH
Model: SASK 61.10 1250/5A 10VA Kl.10P15
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: S50-280BF
Model: SASK 61.10 1500/5A 5VA Kl.10P15
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: S50-280BG
Model: SASK 61.10 1500/5A 7,5VA Kl.10P15
MBS VietNam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Art. Nr.: S50-280BH
Model: SASK 61.10 1500/5A 10VA Kl.10P15
Dold Vietnam Article Number: 0061764
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V
Dold Vietnam Article Number: 0061765
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC0-10V
Dold Vietnam Article Number: 0061766
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC4-20mA
Dold Vietnam Article Number: 0061767
BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC4-20mA
Dold Vietnam Article Number: 0061768
BF9250.91/008 UH=DC4-32V AC10A
Univer VietNam X6000630075
Univer VietNam X6000630075M
Univer VietNam X6600200010M
Univer VietNam X6600320005
Univer VietNam X6600320005M
Mirae E&I VietNam, Mirae E&I STC VietNam, STC VietNam Signal converter-Signal converterocket mounting-type
MR-SGD
Mirae E&I VietNam, Mirae E&I STC VietNam, STC VietNam Signal converter-Signal converterocket mounting-type
MR-SHC
Mirae E&I VietNam, Mirae E&I STC VietNam, STC VietNam Signal converter-Signal converterocket mounting-type
MR-PHC
Mirae E&I VietNam, Mirae E&I STC VietNam, STC VietNam Signal converter-Signal converterocket mounting-type
MR-FDC
Mirae E&I VietNam, Mirae E&I STC VietNam, STC VietNam Signal converter-Signal converterocket mounting-type
MR-DFC
ESA Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho IT112TX
ESA Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho IT112TY
ESA Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho SC107 
ESA Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho SC110
ESA Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho SC207
IPF Electronic Vietnam VKA00321
IPF Electronic Vietnam VKA00325
IPF Electronic Vietnam VKA00371
IPF Electronic Vietnam VKA00375
IPF Electronic Vietnam VKA00421
ENERDOOR Vietnam, Song Thành Công Đại Lý, STC Autho FIN1220.2500.B
SinglePhase DC  Filter 2 x 2500 A 1000 VDC / 700 VAC
ENERDOOR Vietnam, Song Thành Công Đại Lý, STC Autho FIN1220.005.V.0V
SinglePhase DC  Filter 2 x 5 A 1000 VDC / 700 VAC
ENERDOOR Vietnam, Song Thành Công Đại Lý, STC Autho FIN1220.010.V.0V
SinglePhase DC  Filter 2 x 10 A 1000 VDC / 700 VAC
ENERDOOR Vietnam, Song Thành Công Đại Lý, STC Autho FIN1220.016.V.0V
SinglePhase DC  Filter 2 x 16 A 1000 VDC / 700 VAC
ENERDOOR Vietnam, Song Thành Công Đại Lý, STC Autho FIN1220.030.V.0V
SinglePhase DC  Filter 2 x 30 A 1000 VDC / 700 VAC
CS INSTRUMENTS Vietnam, STC Vietnam FA 510/515 - Dew point sensor for adsorption dryers
Model: 0699 0512
CS INSTRUMENTS Vietnam, STC Vietnam FA 510/515 - Dew point sensor for adsorption dryers
Model: 0699 0517
CS INSTRUMENTS Vietnam, STC Vietnam FA 510/515 - Dew point sensor for adsorption dryers
Model: 0553 0104
CS INSTRUMENTS Vietnam, STC Vietnam FA 510/515 - Dew point sensor for adsorption dryers
Model: 0553 0105
CS INSTRUMENTS Vietnam, STC Vietnam FA 510/515 - Dew point sensor for adsorption dryers
Model: Z699 0510
Re-Spa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho CK.265
Re-Spa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho CB.50
Re-Spa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho CB.70
Re-Spa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho CB.80
Re-Spa Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho CB.200
Nexflow VietNam, Nex Flow VietNam, Nex Flow STC VietNam Part No.: 60130X
NEMA 4-4X FRIGID-X Enclosure Cooler Only
Nexflow VietNam, Nex Flow VietNam, Nex Flow STC VietNam Part No.: 60140X
NEMA 4-4X FRIGID-X Enclosure Cooler Only
Nexflow VietNam, Nex Flow VietNam, Nex Flow STC VietNam Part No.: 60102X-316L
NEMA 4-4X FRIGID-X 316L Stainless Enclousre Cooler Only
Nexflow VietNam, Nex Flow VietNam, Nex Flow STC VietNam Part No.: 60104X-316L
NEMA 4-4X FRIGID-X 316L Stainless Enclousre Cooler Only
Nexflow VietNam, Nex Flow VietNam, Nex Flow STC VietNam Part No.: 60108X-316L
NEMA 4-4X FRIGID-X 316L Stainless Enclousre Cooler Only

E+E elektronik Vietnam, Negele Vietnam,  Ernst Vietnam, Proxitron Vietnam, Lightalarms Vietnam, Horton Lighting Vietnam, KDK Vietnam, Appleton Vietnam, Awcwire Vietnam, Krom Schroder Vietnam, Seko Vietnam, Genesis Filmtec Vietnam, Aignep Vietnam, Towa Seiden Vietnam, MaxiFlo Vietnam, Netbiter Vietnam, PR electronics Vietnam, Status Instruments Vietnam, Airtek-1 Vietnam, Calpeda Vietnam, Keb Vietnam, Vipa Vietnam, Optibelt Vietnam, Dold Vietnam, Nippon Vietnam, Trans-mar Vietnam, FSG Vietnam, Leuze electronic Vietnam