serial-to-fiber-converters-tcf-90-series.png

1.TCF-90 Series

 •  Sử dụng nguồn bên ngoài hoặc nguồn qua nối tiếp
 •  Mở rộng đường truyền RS-232 lên đến 40 km với chế độ đơn (TCF-90-S) hoặc 5 km với đa chế độ (TCF-90-M)
 •  Giảm nhiễu tín hiệu
 •  Bảo vệ chống nhiễu điện và ăn mòn hóa học
 •  Kích thước nhỏ gọn

Các model sản phẩm

TCF-90-M-ST

STC Việt Nam

TCF-90-S-ST

STC Việt Nam

Thông tin sản phẩm chi tiết tại đây

2. TCF-142 Series.

Thông tin sản phẩm:

 • Truyền vòng và truyền điểm tới điểm
 •  Mở rộng đường truyền RS-232/422/485 lên đến 40 km với chế độ đơn (TCF-142-S) hoặc 5 km với đa chế độ (TCF-142-M)
 •  Giảm nhiễu tín hiệu
 •  Bảo vệ chống nhiễu điện và ăn mòn hóa học
 •  Hỗ trợ tốc độ truyền lên đến 921,6 kbps
 •  Các mô hình nhiệt độ rộng có sẵn cho môi trường -40 đến 75 ° C

 

Các model sản phẩm:

 

TCF-142-M-SC-RM

STC Việt Nam

TCF-142-M-ST-RM

STC Việt Nam

TCF-142-S-SC-RM

STC Việt Nam

TCF-142-S-ST-RM

STC Việt Nam

TCF-142-M-SC

STC Việt Nam

TCF-142-M-ST

STC Việt Nam

TCF-142-S-SC

STC Việt Nam

TCF-142-S-ST

STC Việt Nam

TCF-142-M-SC-T

STC Việt Nam

TCF-142-M-ST-T

STC Việt Nam

TCF-142-S-SC-T

STC Việt Nam

TCF-142-S-ST-T

STC Việt Nam

 

Thông tin chi tiết sản phẩm tại đây

3. ICF-1150-RM Series.

Thông tin sản phẩm

 • Giao tiếp 3 chiều: RS-232, RS-422/485 và sợi quang
 • Công tắc xoay để thay đổi giá trị điện trở cao / thấp kéo
 • Mở rộng đường truyền RS-232/422/485 lên đến 40 km với chế độ đơn hoặc 5 km với chế độ đa
 • Có sẵn các mẫu dải nhiệt độ rộng -40 đến 85 ° C
 • C1D2, ATEX và IECEx được chứng nhận cho các môi trường công nghiệp khắc nghiệt

Các model sản phẩm:

ICF-1150I-M-SC

STC Việt Nam

ICF-1150I-M-SC-T

STC Việt Nam

ICF-1150I-M-ST

STC Việt Nam

ICF-1150I-M-ST-T

STC Việt Nam

ICF-1150I-S-SC

STC Việt Nam

ICF-1150I-S-SC-T

STC Việt Nam

ICF-1150I-M-SC

STC Việt Nam

ICF-1150I-M-SC-T

STC Việt Nam

ICF-1150I-M-ST

STC Việt Nam

ICF-1150I-M-ST-T

STC Việt Nam

ICF-1150I-S-SC

STC Việt Nam

ICF-1150I-S-SC-T

STC Việt Nam

ICF-1150I-S-ST

STC Việt Nam

ICF-1150I-S-ST-T

STC Việt Nam

ICF-1150-M-SC

STC Việt Nam

ICF-1150-M-SC-T

STC Việt Nam

ICF-1150-M-ST

STC Việt Nam

ICF-1150-M-ST-T

STC Việt Nam

ICF-1150-S-SC

STC Việt Nam

ICF-1150-S-SC-T

STC Việt Nam

ICF-1150-S-ST

STC Việt Nam

ICF-1150-S-ST-T

STC Việt Nam

ICF-1150-M-SC-IEX

STC Việt Nam

ICF-1150-M-ST-IEX

STC Việt Nam

ICF-1150-M-SC-T-IEX

STC Việt Nam

ICF-1150-M-ST-T-IEX

STC Việt Nam

ICF-1150-S-SC-T-IEX

STC Việt Nam

ICF-1150-S-ST-T-IEX

STC Việt Nam

ICF-1150I-M-SC-T-IEX

STC Việt Nam

ICF-1150I-M-ST-T-IEX

STC Việt Nam

ICF-1150I-S-SC-T-IEX

STC Việt Nam

ICF-1150I-S-ST-T-IEX

STC Việt Nam

 

Thông tin chi tiết sản phẩm