bo-loc-nhieu-dien-tu-3-pha-emi-rfi-filters.png

Bộ lọc nhiễu điện từ 3 pha (EMI-RFI Filters)- FIN1200.005.V-Enerdoor Việt Nam

Tên: Bộ lọc nhiễu điện từ 3 pha (EMI-RFI Filters)

Model: FIN1200.005.V

Nhà sản xuất: Enerdoor

Xuất xứ: Italy

Nhà phân phối: Song Thành Công Việt Nam

Thông tin sản phẩm:

Bộ lọc EMI ba pha của Enerdoor làm giảm nhiễu điện từ và giúp duy trì sự tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải. Dòng sản phẩm này cung cấp dải dòng điện từ 1 đến 3000A với điện áp định mức lên đến 690 Vac và là một trong những dòng lớn nhất và hoàn chỉnh nhất cho các giải pháp trong ngành tự động hóa công nghiệp. 

Thông số kỹ thuật:

FIN1200

Nominal voltage

0 / 480 Vac

Frequency

50 – 60 Hz

Rated current

5 to 3000A

Potential test voltage phase to phase

2200 Vdc (2 sec.)

Potential test voltage phase to ground

2900 Vdc (2 sec.)

Leakage current normal conditions

< 3 mA *

Leakage current worst conditions

< 10 mA

IP Protection

IP20 up to 280A

Overload capability

4 x Rated current (Switch ON)

2 x In 10 seconds

1.5 In for 10 minutes

Climatic class

-40 / +85° C MTBF at 40°C 250.000 Hrs

 

Các Series của sàn phẩm

 

FIN1200

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN1200HV

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 1351

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 1500

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 1500 HV

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 1600

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 1700

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 1700E

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 1700EG

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 1700G

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 1700IT

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 1900

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 1900E

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 1900EG

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 1900G

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 1900S

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 3755

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 538

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 538S

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 538S1

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 539S

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

FIN 7213

Enerdoor Việt Nam – Song Thành Công Việt Nam

Các model sản phẩm

FIN1351.006.M TPF1351 0006A T 3LPE SC VLL TB DR AL C1 ThreePhase Filter 3 x 6 A Case Type C1 (axbxh) 65x85x39 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1351.010.M TPF1351 0010A T 3LPE SC VLL TB DR AL C1 ThreePhase Filter 3 x 10 A Case Type C1 (axbxh) 65x85x39 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1351.016.M TPF1351 0016A T 3LPE SC VLL TB DR AL C1 ThreePhase Filter 3 x 16 A Case Type C1 (axbxh) 65x85x39 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538.005.M TPF538 0005-5 3LPE SC HP TB FG C90 ThreePhase Filter 3 x 5 A 480 VAC Case Type C90 (axbxh) 166x59x130 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538.010.M TPF538 0010-5 3LPE SC HP TB FG C90 ThreePhase Filter 3 x 10 A 480 VAC Case Type C90 (axbxh) 166x59x130 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538.016.M TPF538 0016-5 3LPE SC HP TB FG C90 ThreePhase Filter 3 x 16 A 480 VAC Case Type C90 (axbxh) 166x59x130 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538.025.M TPF538 0025-5 3LPE SC HP TB FG C90 ThreePhase Filter 3 x 25 A 480 VAC Case Type C90 (axbxh) 166x59x130 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538.030.M TPF538 0030-5 3LPE SC HP TB FG C90 ThreePhase Filter 3 x 30 A 480 VAC Case Type C90 (axbxh) 166x59x130 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S.007.M TPF538S 0007-6 3LPE SC LL TB AL C01 ThreePhase Filter 3 x 7 A 600 VAC Case Type C01 (axbxh) 250x90x100 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S.016.M TPF538S 0016-6 3LPE SC LL TB AL C01 ThreePhase Filter 3 x 16 A 600 VAC Case Type C01 (axbxh) 250x90x100 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538SME.016.M TPF538SME 0016-6 3LPE SC LL TB AL C01 ThreePhase Filter Med. 3 x 16 A 600 VAC Case Type C01 (axbxh) 250x90x100 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S.030.M TPF538S 0030-6 3LPE SC LL TB AL C01 ThreePhase Filter 3 x 30 A 600 VAC Case Type C01 (axbxh) 250x90x100 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538SME.030.M TPF538SME 0030-6 3LPE SC LL TB AL C01 ThreePhase Filter Med. 3 x 30 A 600 VAC Case Type C01 (axbxh) 250x90x100 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S.042.M TPF538S 0042-6 3LPE SC LL TB AL C02 ThreePhase Filter 3 x 42 A 600 VAC Case Type C02 (axbxh) 250x90x100 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S.055.M TPF538S 0055-6 3LPE SC LL TB AL C02 ThreePhase Filter 3 x 55 A 600 VAC Case Type C02 (axbxh) 250x90x100 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S.075.M TPF538S 0075-6 3LPE SC LL TB AL C03 ThreePhase Filter 3 x 75 A 600 VAC Case Type C03 (axbxh) 270x90x135 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S.100.M TPF538S 0100-6 3LPE SC LL TB AL C04 ThreePhase Filter 3 x 100 A 600 VAC Case Type C04 (axbxh) 270x90x155 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S.130.M TPF538S 0130-6 3LPE SC LL TB AL C04 ThreePhase Filter 3 x 130 A 600 VAC Case Type C04 (axbxh) 270x90x155 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S.180.M TPF538S 0180-6 3LPE SC LL TB AL C05 ThreePhase Filter 3 x 180 A 600 VAC Case Type C05 (axbxh) 380x125x170 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.007.M TPF538S 0007-6 3LPE SC ML TB AL C01 ThreePhase Filter 3 x 7 A 600 VAC Case Type C01 (axbxh) 250x90x100 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.016.M TPF538S1 0016-6 3LPE SC ML TB AL C01 ThreePhase Filter 3 x 16 A 600 VAC Case Type C01 (axbxh) 250x90x100 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.030.M TPF538S1 0030-6 3LPE SC ML TB AL C01 ThreePhase Filter 3 x 30 A 600 VAC Case Type C01 (axbxh) 250x90x100 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.042.M TPF538S1 0042-6 3LPE SC ML TB AL C02 ThreePhase Filter 3 x 42 A 600 VAC Case Type C02 (axbxh) 250x90x100 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.055.M TPF538S1 0055-6 3LPE SC ML TB AL C02 ThreePhase Filter 3 x 55 A 600 VAC Case Type C02 (axbxh) 250x90x100 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.075.M TPF538S1 0075-6 3LPE SC ML TB AL C03 ThreePhase Filter 3 x 75 A 600 VAC Case Type C03 (axbxh) 270x90x135 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.100.M TPF538S1 0100-6 3LPE SC ML TB AL C04 ThreePhase Filter 3 x 100 A 600 VAC Case Type C04 (axbxh) 270x90x155 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.130.M TPF538S1 0130-6 3LPE SC ML TB AL C04 ThreePhase Filter 3 x 130 A 600 VAC Case Type C04 (axbxh) 270x90x155 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.180.M TPF538S1 0180-6 3LPE SC ML TB AL C05 ThreePhase Filter 3 x 180 A 600 VAC Case Type C05 (axbxh) 380x125x170 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.250.V TPF538S1 0250-6 3LPE SC ML SR AL C06 ThreePhase Filter 3 x 250 A 600 VAC Case Type C06 (axbxh) 356x220x90 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.280.V TPF538S1 0280-6 3LPE SC ML SR AL C06 ThreePhase Filter 3 x 280 A 600 VAC Case Type C06 (axbxh) 356x220x90 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.250.BC TPF538S1 0250-6 3LPE SC MLBC AL C06 ThreePhase Filter 3 x 250 A 600 VAC Case Type C06 (axbxh) 356x220x90 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.280.BC TPF538S1 0280-6 3LPE SC ML BC AL C07 ThreePhase Filter 3 x 280 A 600 VAC Case Type C07 (axbxh) 356x220x90 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.320.BC TPF538S1 0320-6 3LPE SC ML BC AL C07 ThreePhase Filter 3 x 320 A 600 VAC Case Type C07 (axbxh) 356x220x90 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.360.BC TPF538S1 0360-6 3LPE SC ML BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 360 A 600 VAC Case Type C08 (axbxh) 420x230x130 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.400.BC TPF538S1 0400-6 3LPE SC ML BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 400 A 600 VAC Case Type C08 (axbxh) 420x230x130 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.500.BC TPF538S1 0500-6 3LPE SC ML BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 500 A 600 VAC Case Type C08 (axbxh) 420x230x130 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.600.BC TPF538S1 0600-6 3LPE SC ML BC AL C09 ThreePhase Filter 3 x 600 A 600 VAC Case Type C09 (axbxh) 510x230x130 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1IT.600.BC TPF538S1IT 0600-6 3LPE SC ML BC AL C09 ThreePhase Filter IT 3 x 600 A 600 VAC Case Type C09 (axbxh) 510x230x130 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.750.BC TPF538S1 0750-6 3LPE SC ML BC AL C09 ThreePhase Filter 3 x 750 A 600 VAC Case Type C09 (axbxh) 510x230x130 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.900.BC TPF538S1 0900-6 3LPE SC ML BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 900 A 600 VAC Case Type C10 (axbxh) 510x250x160 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.1000.BC TPF538S1 1000-6 3LPE SC ML BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 1000 A 600 VAC Case Type C10 (axbxh) 510x250x160 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.1250.BC TPF538S1 1250-6 3LPE SC ML BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 1250 A 600 VAC Case Type C10 (axbxh) 510x250x160 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.1500.BC TPF538S1 1500-6 3LPE SC ML BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1500 A 600 VAC Case Type C11 (axbxh) 560x300x180 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.1600.BC TPF538S1 1600-6 3LPE SC ML BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1600 A 600 VAC Case Type C11 (axbxh) 560x300x180 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.1750.BC TPF538S1 1750-6 3LPE SC ML BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1750 A 600 VAC Case Type C11 (axbxh) 560x300x180 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.2000.BC TPF538S1 2000-6 3LPE SC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2000 A 600 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.2250.BC TPF538S1 2250-6 3LPE SC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2250 A 600 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.2500.BC TPF538S1 2500-6 3LPE SC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2500 A 600 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN538S1.3000.BC TPF538S1 3000-6 3LPE SC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 3000 A 600 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN539S.400.B TPF539S 0400-6 3LPE SC ML BB AL C01 ThreePhase Filter 3 x 400 A 600 VAC Case Type C01 (axbxh) 420x230x130 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN539S.500.B TPF539S 0500-6 3LPE SC ML BB AL C01 ThreePhase Filter 3 x 500 A 600 VAC Case Type C01 (axbxh) 420x230x130 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN539S.600.B TPF539S 0600-6 3LPE SC ML BB AL C02 ThreePhase Filter 3 x 600 A 600 VAC Case Type C02 (axbxh) 510x230x130 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN539S.750.B TPF539S 0750-6 3LPE SC ML BB AL C02 ThreePhase Filter 3 x 750 A 600 VAC Case Type C02 (axbxh) 510x230x130 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN539S.900.B TPF539S 0900-6 3LPE SC ML BB AL C02 ThreePhase Filter 3 x 900 A 600 VAC Case Type C02 (axbxh) 510x230x130 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN539S.1000.B TPF539S 1000-6 3LPE SC ML BB AL C03 ThreePhase Filter 3 x 1000 A 600 VAC Case Type C03 (axbxh) 510x250x160 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN539S.1250.B TPF539S 1250-6 3LPE SC ML BB AL C03 ThreePhase Filter 3 x 1250 A 600 VAC Case Type C03 (axbxh) 510x250x160 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN539S.1500.B TPF539S 1500-6 3LPE SC ML BB AL C03 ThreePhase Filter 3 x 1500 A 600 VAC Case Type C03 (axbxh) 510x250x160 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN539S.1750.B TPF539S 1750-6 3LPE SC ML BB AL C04 ThreePhase Filter 3 x 1750 A 600 VAC Case Type C04 (axbxh) 610x350x180 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN539S.2000.B TPF539S 2000-6 3LPE SC ML BB AL C04 ThreePhase Filter 3 x 2000 A 600 VAC Case Type C04 (axbxh) 610x350x180 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN539S.2250.B TPF539S 2250-6 3LPE SC ML BB AL C04 ThreePhase Filter 3 x 2250 A 600 VAC Case Type C04 (axbxh) 610x350x180 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN539S.2500.B TPF539S 2500-6 3LPE SC ML BB AL C04 ThreePhase Filter 3 x 2500 A 600 VAC Case Type C04 (axbxh) 610x350x180 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN1200.005.V TPF1200 0005-5 3LPE TC VLL SR AL C01 ThreePhase Filter 3 x 5 A 480 VAC Case Type C01 (axbxh) 186x86x58 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200.010.V TPF1200 0010-5 3LPE TC VLL SR AL C01 ThreePhase Filter 3 x 10 A 480 VAC Case Type C01 (axbxh) 186x86x58 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200.016.V TPF1200 0016-5 3LPE TC VLL SR AL C02 ThreePhase Filter 3 x 16 A 480 VAC Case Type C02 (axbxh) 246x100x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200ME.016.V TPF1200ME 0016-5 3LPE TC VLL SR AL C02 ThreePhase Filter Med. 3 x 16 A 480 VAC Case Type C02 (axbxh) 246x100x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200.030.V TPF1200 0030-5 3LPE TC VLL SR AL C02 ThreePhase Filter 3 x 30 A 480 VAC Case Type C02 (axbxh) 246x100x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200ME.030.V TPF1200ME 0030-5 3LPE TC VLL SR AL C02 ThreePhase Filter Med. 3 x 30 A 480 VAC Case Type C02 (axbxh) 246x100x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200.050.V TPF1200 0050-5 3LPE TC VLL SR AL C03 ThreePhase Filter 3 x 50 A 480 VAC Case Type C03 (axbxh) 246x100x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200.080.V TPF1200 0080-5 3LPE TC VLL SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 80 A 480 VAC Case Type C04 (axbxh) 356x185x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200.100.V TPF1200 0100-5 3LPE TC VLL SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 100 A 480 VAC Case Type C04 (axbxh) 356x185x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200.150.V TPF1200 0150-5 3LPE TC VLL SR AL C05 ThreePhase Filter 3 x 150 A 480 VAC Case Type C05 (axbxh) 356x220x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200.200.V TPF1200 0200-5 3LPE TC VLL SR AL C05 ThreePhase Filter 3 x 200 A 480 VAC Case Type C05 (axbxh) 356x220x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200.250.V TPF1200 0250-5 3LPE TC VLL SR AL C06 ThreePhase Filter 3 x 250 A 480 VAC Case Type C06 (axbxh) 356x220x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200.280.V TPF1200 0280-5 3LPE TC VLL SR AL C06 ThreePhase Filter 3 x 280 A 480 VAC Case Type C06 (axbxh) 356x220x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200.280.BC TPF1200 0280-5 3LPE TC VLL BC AL C07 ThreePhase Filter 3 x 280 A 480 VAC Case Type C07 (axbxh) 356x220x90 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200.320.BC TPF1200 0320-5 3LPE TC VLL BC AL C07 ThreePhase Filter 3 x 320 A 480 VAC Case Type C07 (axbxh) 356x220x90 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200.360.BC TPF1200 0360-5 3LPE TC VLL BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 360A 480 VAC Case Type C08 (axbxh) 420x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200.400.BC TPF1200 0400-5 3LPE TC VLL BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 400A 480 VAC Case Type C08 (axbxh) 420x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200.500.BC TPF1200 0500-5 3LPE TC VLL BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 500A 480 VAC Case Type C08 (axbxh) 420x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200.600.BC TPF1200 0600-5 3LPE TC VLL BC AL C09 ThreePhase Filter 3 x 600A 480 VAC Case Type C09 (axbxh) 510x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200.750.BC TPF1200 0750-5 3LPE TC VLL BC AL C09 ThreePhase Filter 3 x 750A 480 VAC Case Type C09 (axbxh) 510x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200.900.BC TPF1200 0900-5 3LPE TC VLL BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 900A 480 VAC Case Type C10 (axbxh) 510x250x160 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200.1000.BC TPF1200 1000-5 3LPE TC VLL BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 1000A 480 VAC Case Type C10 (axbxh) 510x250x160 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200.1250.BC TPF1200 1250-5 3LPE TC VLL BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 1250A 480 VAC Case Type C10 (axbxh) 510x250x160 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200.1500.BC TPF1200 1500-5 3LPE TC VLL BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1500A 480 VAC Case Type C11 (axbxh) 560x300x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200.1600.BC TPF1200 1600-5 3LPE TC VLL BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1600A 480 VAC Case Type C11 (axbxh) 560x300x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200.1750.BC TPF1200 1750-5 3LPE TC VLL BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1750A 480 VAC Case Type C11 (axbxh) 560x300x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200.2000.BC TPF1200 2000-5 3LPE TC VLL BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2000A 480 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200.2250.BC TPF1200 2250-5 3LPE TC VLL BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2250A 480 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200.2500.BC TPF1200 2500-5 3LPE TC VLL BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2500A 480 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.005.V TPF1200 0005-6 3LPE HV TC VLL SR AL C01  ThreePhase Filter 3 x 5 A 600 VAC Case Type C01 (axbxh) 186x86x58 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.010.V TPF1200 0010-6 3LPE HV TC VLL SR AL C01  ThreePhase Filter 3 x 10 A 600 VAC Case Type C01 (axbxh) 186x86x58 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.016.V TPF1200 0016-6 3LPE HV TC VLL SR AL C02  ThreePhase Filter 3 x 16 A 600 VAC Case Type C02 (axbxh) 246x100x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.030.V TPF1200 0030-6 3LPE HV TC VLL SR AL C02  ThreePhase Filter 3 x 30 A 600 VAC Case Type C02 (axbxh) 246x100x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.050.V TPF1200 0050-6 3LPE HV TC VLL SR AL C03  ThreePhase Filter 3 x 50 A 600 VAC Case Type C03 (axbxh) 246x100x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.080.V TPF1200 0080-6 3LPE HV TC VLL SR AL C04  ThreePhase Filter 3 x 80 A 600 VAC Case Type C04 (axbxh) 356x185x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.100.V TPF1200 0100-6 3LPE HV TC VLL SR AL C04  ThreePhase Filter 3 x 100 A 600 VAC Case Type C04 (axbxh) 356x185x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.150.V TPF1200 0150-6 3LPE HV TC VLL SR AL C05  ThreePhase Filter 3 x 150 A 600 VAC Case Type C05 (axbxh) 356x220x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.200.V TPF1200 0200-6 3LPE HV TC VLL SR AL C05  ThreePhase Filter 3 x 200 A 600 VAC Case Type C05 (axbxh) 356x220x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.250.V TPF1200 0250-6 3LPE HV TC VLL SR AL C06  ThreePhase Filter 3 x 250 A 600 VAC Case Type C06 (axbxh) 356x220x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.280.V TPF1200 0280-6 3LPE HV TC VLL SR AL C06  ThreePhase Filter 3 x 280 A 600 VAC Case Type C06 (axbxh) 356x220x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.280.BC TPF1200 0280-6 3LPE HV TC VLL BC AL C07  ThreePhase Filter 3 x 280 A 600 VAC Case Type C07 (axbxh) 356x220x90 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.320.BC TPF1200 0320-6 3LPE HV TC VLL BC AL C07  ThreePhase Filter 3 x 320 A 600 VAC Case Type C07 (axbxh) 356x220x90 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.360.BC TPF1200 0360-6 3LPE HV TC VLL BC AL C08  ThreePhase Filter 3 x 360 A 600 VAC Case Type C08 (axbxh) 420x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.400.BC TPF1200 0400-6 3LPE HV TC VLL BC AL C08  ThreePhase Filter 3 x 400 A 600 VAC Case Type C08 (axbxh) 420x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.500.BC TPF1200 0500-6 3LPE HV TC VLL BC AL C08  ThreePhase Filter 3 x 500 A 600 VAC Case Type C08 (axbxh) 420x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.600.BC TPF1200 0600-6 3LPE HV TC VLL BC AL C09  ThreePhase Filter 3 x 600 A 600 VAC Case Type C09 (axbxh) 510x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.750.BC TPF1200 0750-6 3LPE HV TC VLL BC AL C09  ThreePhase Filter 3 x 750 A 600 VAC Case Type C09 (axbxh) 510x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.900.BC TPF1200 0900-6 3LPE HV TC VLL BC AL C10  ThreePhase Filter 3 x 900 A 600 VAC Case Type C10 (axbxh) 510x250x160 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.1000.BC TPF1200 1000-6 3LPE HV TC VLL BC AL C10  ThreePhase Filter 3 x 1000 A 600 VAC Case Type C10 (axbxh) 510x250x160 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.1250.BC TPF1200 1250-6 3LPE HV TC VLL BC AL C10  ThreePhase Filter 3 x 1250 A 600 VAC Case Type C10 (axbxh) 510x250x160 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.1500.BC TPF1200 1500-6 3LPE HV TC VLL BC AL C11  ThreePhase Filter 3 x 1500 A 600 VAC Case Type C11 (axbxh) 560x300x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.1600.BC TPF1200 1600-6 3LPE HV TC VLL BC AL C11  ThreePhase Filter 3 x 1600 A 600 VAC Case Type C11 (axbxh) 560x300x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.1750.BC TPF1200 1750-6 3LPE HV TC VLL BC AL C11  ThreePhase Filter 3 x 1750 A 600 VAC Case Type C11 (axbxh) 560x300x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.2000.BC TPF1200 2000-6 3LPE HV TC VLL BC AL C12  ThreePhase Filter 3 x 2000 A 600 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.2250.BC TPF1200 2250-6 3LPE HV TC VLL BC AL C12  ThreePhase Filter 3 x 2250 A 600 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200HV.2500.BC TPF1200 2500-6 3LPE HV TC VLL BC AL C12  ThreePhase Filter 3 x 2500 A 600 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500.005.V TPF1500 0005-5 3LPE TC ML SR AL C01 ThreePhase Filter 3 x 5 A 480 VAC Case Type C01 (axbxh) 186x86x58 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500.010.V TPF1500 0010-5 3LPE TC ML SR AL C01 ThreePhase Filter 3 x 10 A 480 VAC Case Type C01 (axbxh) 186x86x58 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500.016.V TPF1500 0016-5 3LPE TC ML SR AL C02 ThreePhase Filter 3 x 16 A 480 VAC Case Type C02 (axbxh) 246x100x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500.030.V TPF1500 0030-5 3LPE TC ML SR AL C02 ThreePhase Filter 3 x 30 A 480 VAC Case Type C02 (axbxh) 246x100x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500.050.V TPF1500 0050-5 3LPE TC ML SR AL C03 ThreePhase Filter 3 x 50 A 480 VAC Case Type C03 (axbxh) 246x100x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500.080.V TPF1500 0080-5 3LPE TC ML SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 80 A 480 VAC Case Type C04 (axbxh) 356x185x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500.100.V TPF1500 0100-5 3LPE TC ML SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 100 A 480 VAC Case Type C04 (axbxh) 356x185x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500.100.VMG TPF1500 0100-5 3LPE TC ML SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 100 A 480 VAC Case Type C04 (axbxh) 356x185x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500.150.V TPF1500 0150-5 3LPE TC ML SR AL C05 ThreePhase Filter 3 x 150 A 480 VAC Case Type C05 (axbxh) 356x220x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500.200.V TPF1500 0200-5 3LPE TC ML SR AL C05 ThreePhase Filter 3 x 200 A 480 VAC Case Type C05 (axbxh) 356x220x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500.250.V TPF1500 0250-5 3LPE TC ML SR AL C06 ThreePhase Filter 3 x 250 A 480 VAC Case Type C06 (axbxh) 356x220x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500.280.V TPF1500 0280-5 3LPE TC ML SR AL C06 ThreePhase Filter 3 x 280 A 480 VAC Case Type C06 (axbxh) 356x220x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500.250.BC TPF1500 0250-5 3LPE TC ML BC AL C07 ThreePhase Filter 3 x 250 A 480 VAC Case Type C07 (axbxh) 356x220x90 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500.280.BC TPF1500 0280-5 3LPE TC ML BC AL C07 ThreePhase Filter 3 x 280 A 480 VAC Case Type C07 (axbxh) 356x220x90 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500.320.BC TPF1500 0320-5 3LPE TC ML BC AL C07 ThreePhase Filter 3 x 320 A 480 VAC Case Type C07 (axbxh) 356x220x90 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500.360.BC TPF1500 0360-5 3LPE TC ML BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 360 A 480 VAC Case Type C08 (axbxh) 420x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500.400.BC TPF1500 0400-5 3LPE TC ML BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 400 A 480 VAC Case Type C08 (axbxh) 420x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500.500.BC TPF1500 0500-5 3LPE TC ML BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 500 A 480 VAC Case Type C08 (axbxh) 420x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500.600.BC TPF1500 0600-5 3LPE TC ML BC AL C09 ThreePhase Filter 3 x 600 A 480 VAC Case Type C09 (axbxh) 510x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500.750.BC TPF1500 0750-5 3LPE TC ML BC AL C09 ThreePhase Filter 3 x 750 A 480 VAC Case Type C09 (axbxh) 510x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500.900.BC TPF1500 0900-5 3LPE TC ML BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 900 A 480 VAC Case Type C10 (axbxh) 510x250x160 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500.1000.BC TPF1500 1000-5 3LPE TC ML BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 1000 A 480 VAC Case Type C10 (axbxh) 510x250x160 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500.1250.BC TPF1500 1250-5 3LPE TC ML BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 1250 A 480 VAC Case Type C10 (axbxh) 510x250x160 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500.1500.BC TPF1500 1500-5 3LPE TC ML BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1500 A 480 VAC Case Type C11 (axbxh) 560x300x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500.1600.BC TPF1500 1600-5 3LPE TC ML BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1600 A 480 VAC Case Type C11 (axbxh) 560x300x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500.1750.BC TPF1500 1750-5 3LPE TC ML BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1750 A 480 VAC Case Type C11 (axbxh) 560x300x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500.2000.BC TPF1500 2000-5 3LPE TC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2000 A 480 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500.2250.BC TPF1500 2250-5 3LPE TC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2250 A 480 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500.2500.BC TPF1500 2500-5 3LPE TC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2500 A 480 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.005.V TPF1500 0005-5 3LPE HV TC ML SR AL C01 ThreePhase Filter 3 x 5 A 600 VAC Case Type C01 (axbxh) 186x86x58 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.010.V TPF1500 0010-5 3LPE HV TC ML SR AL C01 ThreePhase Filter 3 x 10 A 600 VAC Case Type C01 (axbxh) 186x86x58 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.016.V TPF1500 0016-5 3LPE HV TC ML SR AL C02 ThreePhase Filter 3 x 16 A 600 VAC Case Type C02 (axbxh) 246x100x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.030.V TPF1500 0030-5 3LPE HV TC ML SR AL C02 ThreePhase Filter 3 x 30 A 600 VAC Case Type C02 (axbxh) 246x100x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.050.V TPF1500 0050-5 3LPE HV TC ML SR AL C03 ThreePhase Filter 3 x 50 A 600 VAC Case Type C03 (axbxh) 246x100x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.080.V TPF1500 0080-5 3LPE HV TC ML SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 80 A 600 VAC Case Type C04 (axbxh) 356x185x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.100.V TPF1500 0100-5 3LPE HV TC ML SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 100 A 600 VAC Case Type C04 (axbxh) 356x185x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.150.V TPF1500 0150-5 3LPE HV TC ML SR AL C05 ThreePhase Filter 3 x 150 A 600 VAC Case Type C05 (axbxh) 356x220x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.200.V TPF1500 0200-5 3LPE HV TC ML SR AL C05 ThreePhase Filter 3 x 200 A 600 VAC Case Type C05 (axbxh) 356x220x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.250.V TPF1500 0250-5 3LPE HV TC ML SR AL C06 ThreePhase Filter 3 x 250 A 600 VAC Case Type C06 (axbxh) 356x220x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.280.V TPF1500 0280-5 3LPE HV TC ML SR AL C06 ThreePhase Filter 3 x 280 A 600 VAC Case Type C06 (axbxh) 356x220x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.280.BC TPF1500 0280-5 3LPE HV TC ML BC AL C07 ThreePhase Filter 3 x 280 A 600 VAC Case Type C07 (axbxh) 356x220x90 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500ITHV.250.B TPF1500IT 0250-5 3LPE HV TC ML B AL C07 IT ThreePhase Filter 3 x 250 A 600 VAC Case Type C07 (axbxh) 356x220x90 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.320.BC TPF1500 0320-5 3LPE HV TC ML BC AL C07 ThreePhase Filter 3 x 280 A 600 VAC Case Type C07 (axbxh) 356x220x90 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.360.BC TPF1500 0360-5 3LPE HV TC ML BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 280 A 600 VAC Case Type C08 (axbxh) 420x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.400.BC TPF1500 0400-5 3LPE HV TC ML BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 400 A 600 VAC Case Type C08 (axbxh) 420x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.500.BC TPF1500 0500-5 3LPE HV TC ML BC AL C08 ThreePhase Filter 3 x 500 A 600 VAC Case Type C08 (axbxh) 420x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.600.BC TPF1500 0600-5 3LPE HV TC ML BC AL C09 ThreePhase Filter 3 x 600 A 600 VAC Case Type C09 (axbxh) 510x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.750.BC TPF1500 0750-5 3LPE HV TC ML BC AL C09 ThreePhase Filter 3 x 750 A 600 VAC Case Type C09 (axbxh) 510x230x130 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.900.BC TPF1500 0900-5 3LPE HV TC ML BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 900 A 600 VAC Case Type C10 (axbxh) 510x250x160 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.1000.BC TPF1500 1000-5 3LPE HV TC ML BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 1000 A 600 VAC Case Type C10 (axbxh) 510x250x160 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.1250.BC TPF1500 1250-5 3LPE HV TC ML BC AL C10 ThreePhase Filter 3 x 1250 A 600 VAC Case Type C10 (axbxh) 510x250x160 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.1500.BC TPF1500 1500-5 3LPE HV TC ML BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1500 A 600 VAC Case Type C11 (axbxh) 560x300x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.1600.BC TPF1500 1600-5 3LPE HV TC ML BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1600 A 600 VAC Case Type C11 (axbxh) 560x300x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.1750.BC TPF1500 1750-5 3LPE HV TC ML BC AL C11 ThreePhase Filter 3 x 1750 A 600 VAC Case Type C11 (axbxh) 560x300x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.2000.BC TPF1500 2000-5 3LPE HV TC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2000 A 600 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500ITHV.2000.B TPF1500IT 2000-5 3LPE HV TC ML B AL C12 IT ThreePhase Filter 3 x 2000 A 600 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.2250.BC TPF1500 2250-5 3LPE HV TC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2250 A 600 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1500HV.2500.BC TPF1500 2500-5 3LPE HV TC ML BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2500 A 600 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar / Cable 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.016.V TPF1200 0016-8 3LPE HHV SC VLL SR AL C01 ThreePhase Filter 3 x 16 A 750 VAC Case Type C01 (axbxh) 186x86x58 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.030.V TPF1200 0030-8 3LPE HHV SC VLL SR AL C01 ThreePhase Filter 3 x 30 A 750 VAC Case Type C01 (axbxh) 186x86x58 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.050.V TPF1200 0050-8 3LPE HHV SC VLL SR AL C02 ThreePhase Filter 3 x 50 A 750 VAC Case Type C02 (axbxh) 246x100x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.080.V TPF1200 0080-8 3LPE HHV SC VLL SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 80 A 750 VAC Case Type C04 (axbxh) 356x185x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.100.V TPF1200 0100-8 3LPE HHV SC VLL SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 100 A 750 VAC Case Type C04 (axbxh) 356x185x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.150.V TPF1200 0150-8 3LPE HHV SC VLL SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 150 A 750 VAC Case Type C04 (axbxh) 356x185x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.200.V TPF1200 0200-8 3LPE HHV SC VLL SR AL C04 ThreePhase Filter 3 x 200 A 750 VAC Case Type C04 (axbxh) 356x185x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.250.V TPF1200 0250-8 3LPE HHV SC VLL SR AL C07 ThreePhase Filter 3 x 250 A 750 VAC Case Type C07 (axbxh) 356x220x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.280.V TPF1200 0280-8 3LPE HHV SC VLL SR AL C07 ThreePhase Filter 3 x 280 A 750 VAC Case Type C07 (axbxh) 356x220x90 Screws 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.280.B TPF1200 0280-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C07 ThreePhase Filter 3 x 280 A 750 VAC Case Type C07 (axbxh) 356x220x90 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.320.B TPF1200 0320-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C07 ThreePhase Filter 3 x 320 A 750 VAC Case Type C07 (axbxh) 356x220x90 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.360.B TPF1200 0360-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C08 ThreePhase Filter 3 x 360 A 750 VAC Case Type C08 (axbxh) 420x230x130 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.400.B TPF1200 0400-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C08 ThreePhase Filter 3 x 400 A 750 VAC Case Type C08 (axbxh) 420x230x130 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.500.B TPF1200 0500-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C08 ThreePhase Filter 3 x 500 A 750 VAC Case Type C08 (axbxh) 510x230x130 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.600.B TPF1200 0600-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C08 ThreePhase Filter 3 x 600 A 750 VAC Case Type C09 (axbxh) 510x230x130 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.750.B TPF1200 0750-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C10 ThreePhase Filter 3 x 750 A 750 VAC Case Type C10 (axbxh) 510x250x160 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.900.B TPF1200 0900-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C10 ThreePhase Filter 3 x 900 A 750 VAC Case Type C10 (axbxh) 510x250x160 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.1000.B TPF1200 1000-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C12 ThreePhase Filter 3 x 1000 A 750 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.1250.B TPF1200 1250-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C12 ThreePhase Filter 3 x 1250 A 750 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.1500.B TPF1200 1500-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C12 ThreePhase Filter 3 x 1500 A 750 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.1600.B TPF1200 1600-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C12 ThreePhase Filter 3 x 1600 A 750 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.1750.B TPF1200 1750-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C12 ThreePhase Filter 3 x 1750 A 750 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.2000.B TPF1200 2000-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2000 A 750 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.2250.B TPF1200 2250-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2250 A 750 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN1200HHV.2500.B TPF1200 2500-8 3LPE HHV SC VLL BB AL C12 ThreePhase Filter 3 x 2500 A 750 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 BusBar 1 Three Phase Filter
FIN1600.007.M TPF1600 0007-5 3LPE TC ML TB AL C51 ThreePhase Filter 3 x 7 A 480 VAC Case Type C51 (axbxh) 255x50x126 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1600.013.M TPF1600 0013-5 3LPE TC ML TB AL C51 ThreePhase Filter 3 x 13 A 480 VAC Case Type C51 (axbxh) 255x50x126 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1600.018.M TPF1600 0018-5 3LPE TC ML TB AL C52 ThreePhase Filter 3 x 18 A 480 VAC Case Type C52 (axbxh) 276x55x143 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1600.034.M TPF1600 0034-5 3LPE TC ML TB AL C53 ThreePhase Filter 3 x 34 A 480 VAC Case Type C53 (axbxh) 335x60x150 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1600.055.M TPF1600 0055-5 3LPE TC ML TB AL C54 ThreePhase Filter 3 x 55 A 480 VAC Case Type C54 (axbxh) 329x70x185 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1600.090.M TPF1600 0090-5 3LPE TC ML TB AL C55 ThreePhase Filter 3 x 90 A 480 VAC Case Type C55 (axbxh) 329x80x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1600.110.M TPF1600 0110-5 3LPE TC ML TB AL C56 ThreePhase Filter 3 x 110 A 480 VAC Case Type C56 (axbxh) 379x90x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1600.160.M TPF1600 0160-5 3LPE TC ML TB AL C57 ThreePhase Filter 3 x 160 A 480 VAC Case Type C57 (axbxh) 439x110x240 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1600.200.M TPF1600 0200-5 3LPE TC ML TB AL C57 ThreePhase Filter 3 x 200 A 480 VAC Case Type C57 (axbxh) 439x110x240 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700.006.M TPF1700 0006-6 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 6 A 600 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700.012.M TPF1700 0012-6 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 12 A 600 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700.016.M TPF1700 0016-6 3LPE TC VLL TB AL C62 ThreePhase Filter 3 x 16 A 600 VAC Case Type C62 (axbxh) 267x60x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700.025.M TPF1700 0025-6 3LPE TC VLL TB AL C62 ThreePhase Filter 3 x 25 A 600 VAC Case Type C62 (axbxh) 267x60x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700.032.M TPF1700 0032-6 3LPE TC VLL TB AL C62 ThreePhase Filter 3 x 32A 600 VAC Case Type C62 (axbxh) 267x60x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700.042.M TPF1700 0042-6 3LPE TC VLL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 42 A 600 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700.055.M TPF1700 0055-6 3LPE TC VLL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 55 A 600 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700.070.M TPF1700 0070-6 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 70 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700.080.M TPF1700 0080-6 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 80 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700.100.M TPF1700 0100-6 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 100 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700.115.M TPF1700 0115-6 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 115 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700.150.M TPF1700 0150-6 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 150 A 600 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700.200.M TPF1700 0200-6 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 200 A 600 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700G.006.M TPF1700 I 0006-6 3LPE TC VLL TB AL 61 ThreePhase Filter 3 x 6 A 600 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700G.012.M TPF1700 I 0012-6 3LPE TC VLL TB AL 61 ThreePhase Filter 3 x 12 A 600 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700G.016.M TPF1700 I 0016-6 3LPE TC VLL TB AL 62 ThreePhase Filter 3 x 16 A 600 VAC Case Type C62 (axbxh) 267x60x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700G.025.M TPF1700 I 0025-6 3LPE TC VLL TB AL 62 ThreePhase Filter 3 x 25 A 600 VAC Case Type C62 (axbxh) 267x60x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700G.032.M TPF1700 I 0032-6 3LPE TC VLL TB AL 62 ThreePhase Filter 3 x 32 A 600 VAC Case Type C62 (axbxh) 267x60x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700G.042.M TPF1700 I 0042-6 3LPE TC VLL TB AL 63 ThreePhase Filter 3 x 42 A 600 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700G.055.M TPF1700 I 0055-6 3LPE TC VLL TB AL 63 ThreePhase Filter 3 x 55 A 600 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700G.070.M TPF1700 I 0070-6 3LPE TC VLL TB AL 64 ThreePhase Filter 3 x 70 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700G.080.M TPF1700 I 0080-6 3LPE TC VLL TB AL 64 ThreePhase Filter 3 x 80 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700G.100.M TPF1700 I 0100-6 3LPE TC VLL TB AL 64 ThreePhase Filter 3 x 100 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700G.115.M TPF1700 I 0115-6 3LPE TC VLL TB AL 64 ThreePhase Filter 3 x 115 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700G.150.M TPF1700 I 0150-6 3LPE TC VLL TB AL 65 ThreePhase Filter 3 x 150 A 600 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700G.200.M TPF1700 I 0200-6 3LPE TC VLL TB AL 65 ThreePhase Filter 3 x 200 A 600 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700E.007.M TPF1700E 0007-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 7 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700E.013.M TPF1700E 0013-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 13 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700E.018.M TPF1700E 0018-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 18 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700E.027.M TPF1700E 0027-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 27 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700E.034.M TPF1700E 0034-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 34 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700E.040.M TPF1700E 0040-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 40 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700E.055.M TPF1700E 0055-5 3LPE TC VLL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 55 A 500 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700E.070.M TPF1700E 0070-5 3LPE TC VLL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 70 A 500 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700E.100.M TPF1700E 0100-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 100 A 500 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700E.110.M TPF1700E 0110-5 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 110 A 500 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700E.130.M TPF1700E 0130-5 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 130 A 500 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700E.150.M TPF1700E 0150-5 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 150 A 500 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700E.180.M TPF1700E 0180-5 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 180 A 500 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700E.200.M TPF1700E 0200-5 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 200 A 500 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700E.230.M TPF1700E 0230-5 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 230 A 500 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700EG.007.M TPF1700E I 0007-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 7 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700EG.013.M TPF1700E I 0013-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 13 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700EG.018.M TPF1700E I 0018-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 18 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700EG.027.M TPF1700E I 0027-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 27 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700EG.034.M TPF1700E I 0034-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 34 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700EG.040.M TPF1700E I 0040-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 40 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700EG.055.M TPF1700E I 0055-5 3LPE TC VLL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 55 A 500 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700EG.070.M TPF1700E I 0070-5 3LPE TC VLL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 70 A 500 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700EG.100.M TPF1700E I 0100-5 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 100 A 500 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700EG.110.M TPF1700E I 0110-5 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 110 A 500 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700EG.130.M TPF1700E I 0130-5 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 130 A 500 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700EG.150.M TPF1700E I 0150-5 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 150 A 500 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700EG.180.M TPF1700E I 0180-5 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 180 A 500 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700EG.200.M TPF1700E I 0200-5 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 200 A 500 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700EG.230.M TPF1700E I 0230-5 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 230 A 500 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700IT.006.M TPF1700IT 0006-6 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 6 A 600 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700IT.012.M TPF1700IT 0012-6 3LPE TC VLL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 12 A 600 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700IT.016.M TPF1700IT 0016-6 3LPE TC VLL TB AL C62 ThreePhase Filter 3 x 16 A 600 VAC Case Type C62 (axbxh) 267x60x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700IT.025.M TPF1700IT 0024-6 3LPE TC VLL TB AL C62 ThreePhase Filter 3 x 25 A 600 VAC Case Type C62 (axbxh) 267x60x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700IT.032.M TPF1700IT 0032-6 3LPE TC VLL TB AL C62 ThreePhase Filter 3 x 32 A 600 VAC Case Type C62 (axbxh) 267x60x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700IT.042.M TPF1700IT 0042-6 3LPE TC VLL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 42 A 600 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700IT.055.M TPF1700IT 0055-6 3LPE TC VLL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 55 A 600 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700IT.070.M TPF1700IT 0070-6 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 70 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700IT.080.M TPF1700IT 0080-6 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 80 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700IT.100.M TPF1700IT 0100-6 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 100 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700IT.115.M TPF1700IT 0115-6 3LPE TC VLL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 115 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700IT.150.M TPF1700IT 0150-6 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 150 A 600 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700IT.200.M TPF1700IT 0200-6 3LPE TC VLL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 200 A 600 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1700IT.1000.BC TPF1700IT 1000-6 3LPE TC VLL BC AL C12 ThreePhase Filter 3 x 1000 A 600 VAC Case Type C12 (axbxh) 610x350x180 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900.006.M TPF1900 0006-6 3LPE TC LL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 6 A 600 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900.012.M TPF1900 0012-6 3LPE TC LL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 12 A 600 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900.016.M TPF1900 0015-6 3LPE TC LL TB AL C62 ThreePhase Filter 3 x 16 A 600 VAC Case Type C62 (axbxh) 267x60x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900.025.M TPF1900 0025-6 3LPE TC LL TB AL C62 ThreePhase Filter 3 x 25 A 600 VAC Case Type C62 (axbxh) 267x60x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900.032.M TPF1900 0032-6 3LPE TC LL TB AL C62 ThreePhase Filter 3 x 32 A 600 VAC Case Type C62 (axbxh) 267x60x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900.042.M TPF1900 0042-6 3LPE TC LL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 42 A 600 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900.055.M TPF1900 0055-6 3LPE TC LL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 55 A 600 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900.070.M TPF1900 0070-6 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 70 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900.080.M TPF1900 0080-6 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 80 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900.100.M TPF1900 0100-6 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 100 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900.115.M TPF1900 0115-6 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 115 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900.150.M TPF1900 0150-6 3LPE TC LL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 150 A 600 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900.200.M TPF1900 0200-6 3LPE TC LL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 200 A 600 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900G.006.M TPF1900 I 0006-6 3LPE TC LL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 6 A 600 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900G.012.M TPF1900 I 0012-6 3LPE TC LL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 12 A 600 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900G.016.M TPF1900 I 0015-6 3LPE TC LL TB AL C62 ThreePhase Filter 3 x 16 A 600 VAC Case Type C62 (axbxh) 267x60x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900G.025.M TPF1900 I 0025-6 3LPE TC LL TB AL C62 ThreePhase Filter 3 x 25 A 600 VAC Case Type C62 (axbxh) 267x60x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900G.032.M TPF1900 I 0032-6 3LPE TC LL TB AL C62 ThreePhase Filter 3 x 32 A 600 VAC Case Type C62 (axbxh) 267x60x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900G.042.M TPF1900 I 0042-6 3LPE TC LL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 42 A 600 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900G.055.M TPF1900 I 0055-6 3LPE TC LL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 55 A 600 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900G.070.M TPF1900 I 0070-6 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 70 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900G.080.M TPF1900 I 0080-6 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 80 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900G.100.M TPF1900 I 0100-6 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 360 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900G.115.M TPF1900 I 0115-6 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 115 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900G.150.M TPF1900 I 0150-6 3LPE TC LL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 150 A 600 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900G.200.M TPF1900 I 0200-6 3LPE TC LL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 200 A 600 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900E.007.M TPF1900E 0007-5 3LPE TC LL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 7 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900E.013.M TPF1900E 0013-5 3LPE TC LL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 13 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900E.018.M TPF1900E 0018-5 3LPE TC LL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 18 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900E.027.M TPF1900E 0027-5 3LPE TC LL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 27 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900E.034.M TPF1900E 0034-5 3LPE TC LL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 34 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900E.040.M TPF1900E 0040-5 3LPE TC LL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 40 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900E.055.M TPF1900E 0055-5 3LPE TC LL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 55 A 500 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900E.070.M TPF1900E 0070-5 3LPE TC LL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 70 A 500 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900E.100.M TPF1900E 0100-5 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 100 A 500 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900E.110.M TPF1900E 0110-5 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 110 A 500 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900E.130.M TPF1900E 0130-5 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 130 A 500 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900E.150.M TPF1900E 0150-5 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 150 A 500 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900E.180.M TPF1900E 0180-5 3LPE TC LL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 180 A 500 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900E.200.M TPF1900E 0200-5 3LPE TC LL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 200 A 500 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900E.230.M TPF1900E 0230-5 3LPE TC LL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 230 A 500 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900EG.007.M TPF1900E I 0007-5 3LPE TC LL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 7 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900EG.013.M TPF1900E I 0013-5 3LPE TC LL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 13 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900EG.018.M TPF1900E I 0018-5 3LPE TC LL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 18 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900EG.027.M TPF1900E I 0027-5 3LPE TC LL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 27 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900EG.034.M TPF1900E I 0034-5 3LPE TC LL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 34 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900EG.040.M TPF1900E I 0040-5 3LPE TC LL TB AL C61 ThreePhase Filter 3 x 40 A 500 VAC Case Type C61 (axbxh) 226x50x140 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900EG.055.M TPF1900E I 0055-5 3LPE TC LL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 55 A 500 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900EG.070.M TPF1900E I 0070-5 3LPE TC LL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 70 A 500 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900EG.100.M TPF1900E I 0100-5 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 100 A 500 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900EG.110.M TPF1900E I 0110-5 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 110 A 500 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900EG.130.M TPF1900E I 0130-5 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 130 A 500 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900EG.150.M TPF1900E I 0150-5 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 150 A 500 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900EG.180.M TPF1900E I 0180-5 3LPE TC LL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 180 A 500 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900EG.200.M TPF1900E I 0200-5 3LPE TC LL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 200 A 500 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900EG.230.M TPF1900E I 0230-5 3LPE TC LL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 230 A 500 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900S.042.M TPF1900S 0042-6 3LPE TC LL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 42 A 600 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900S.055.M TPF1900S 0055-6 3LPE TC LL TB AL C63 ThreePhase Filter 3 x 55 A 600 VAC Case Type C63 (axbxh) 295x70x177 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900S.070.M TPF1900S 0070-6 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 70 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900S.080.M TPF1900S 0080-6 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 80 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900S.100.M TPF1900S 0100-6 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 100 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900S.115.M TPF1900S 0115-6 3LPE TC LL TB AL C64 ThreePhase Filter 3 x 115 A 600 VAC Case Type C64 (axbxh) 390x80x205 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900S.150.M TPF1900S 0150-6 3LPE TC LL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 150 A 600 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN1900S.200.M TPF1900S 0200-6 3LPE TC LL TB AL C65 ThreePhase Filter 3 x 200 A 600 VAC Case Type C65 (axbxh) 420x105x220 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN3755.007.M TPF3755 0007-4 3LPE SC RH TB AL C71 ThreePhase Filter 3 x 7 A 480 VAC Case Type C71 (axbxh) 190x48x78 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN3755.016.M TPF3755 0016-4 3LPE SC RH TB AL C72 ThreePhase Filter 3 x 16 A 480 VAC Case Type C72 (axbxh) 250x50x85 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN3755.030.M TPF3755 0030-4 3LPE SC RH TB AL C73 ThreePhase Filter 3 x 30 A 480 VAC Case Type C73 (axbxh) 270x50x85 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN3755.042.M TPF3755 0042-4 3LPE SC RH TB AL C74 ThreePhase Filter 3 x 42 A 480 VAC Case Type C74 (axbxh) 310x50x85 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN3755.055.M TPF3755 0055-4 3LPE SC RH TB AL C75 ThreePhase Filter 3 x 55 A 480 VAC Case Type C74 (axbxh) 250x90x100 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN3755.075.M TPF3755 0075-4 3LPE SC RH TB AL C76 ThreePhase Filter 3 x 75 A 480 VAC Case Type C75 (axbxh) 270x85x135 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN3755.100.M TPF3755 0100-4 3LPE SC RH TB AL C77 ThreePhase Filter 3 x 100 A 480 VAC Case Type C76 (axbxh) 270x90x155 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN3755.130.M TPF3755 0130-4 3LPE SC RH TB AL C77 ThreePhase Filter 3 x 130 A 480 VAC Case Type C76 (axbxh) 270x90x155 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN3755.150.M TPF3755 0150-4 3LPE SC RH TB AL C77 ThreePhase Filter 3 x 150 A 480 VAC Case Type C76 (axbxh) 270x90x155 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter
FIN3755.180.M TPF3755 0180-4 3LPE SC RH TB AL C77 ThreePhase Filter 3 x 180 A 480 VAC Case Type C76 (axbxh) 270x90x155 Terminal Blocks 1 Three Phase Filter

Thông tin chi tiết về các dòng sản phẩm tại đây

NGUYỄN VĂN TÚ

PHONE: 0359643939 (ZALO)

EMAIL: vantu@songthanhcong.com

Cung cấp sản phẩm chính hãng, giá cạnh tranh !